O PROJEKTU

“STEM akademija” projekt je Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije (HUKI). HUKI je neprofitna organizacija osnovana radi promicanja poduzetništva, društvenih inovacija, umrežavanja te međusobne pomoći pri razvoju osobnih vještina za zapošljavanje i osobni napredak. 

Provedba projekta “STEM akademija” započela je 29.06.2021. i ukupnog je trajanja dvije godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.224.392,86 kn. Projekt se provodi u suradnji s partnerima: Institutom za razvoj obrazovanja, Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Visokim učilištem Algebra.

Projekt STEM akademija ima za cilj ojačati kapacitete dviju organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među mladima. Ciljana skupina unutar projekta su organizacije civilnog društva koje svojim djelovanjem žele pridonijeti popularizaciji STEM područja među djecom i mladima, odnosno krajnjim korisnicima ovog projekta.

Kroz aktivnosti projekta usmjerenih na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i suradnju s akademskim partnerima na projektu, nastoji se popularizirati STEM područje među djecom i mladima.

Organizacijom STEM radionica, STEM festivala i jednodnevnih događanja te kreiranjem online sadržaja će se djeci i mladima pružiti prilika za razvoj vještina povezanih sa STEM-om, upoznavanje s novim inovativnim metodama učenja i načinima dolaska do otkrića i rezultata u STEM-u.

Kroz svoje aktivnosti, projekt će višestruko utjecati na krajnje korisnike i zajednicu, a njegova se prednost ogleda u: 

  • jačanju kompetencija za društvo 21. stoljeća
  • poticanju logičko-matematičke inteligencije
  • poticanje digitalne i tehnološke pismenosti 
  • utjecaju na jačanje samosvijesti
  • osnaživanju organizacija civilnog društva koje planiraju provedbu STEM programa 

Projekt ujedno jača mlade kao krajnje korisnike u kontekstu pozicioniranja na tržištu rada i ovladavanja životno-praktičnim vještinama, njeguje princip samoodrživosti te neizravno jača kompetencije roditelja za korištenje edukativne tehnologije.